June 15, 2024
e-ISSN 2148-0532

Amaç ve Kapsam

Amaç

Endoüroloji Bülteni Endoüroloji Derneği’ nin bilimsel, hakemli, açık erişimli yayınıdır. Topluluğumuz kar amacı gütmemekte; üroloji alanında akademik eğitim standartlarını yükseltmeyi, teknik bilimsel ve sosyal etkinlikler planlamayı amaçlar. Bu amaçla ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle de işbirliği yapmaktadır.

Derginin mali giderleri Endoüroloji Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Dergi yılda 3 sayı olarak, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Endoüroloji Bülteni’ nin amacı bilimsel kaliteli araştırma makaleleri, derlemeler, editöre mektuplar, vaka raporları ve cerrahi teknik raporlarına ek olarak, üroloji ile ilişkili cerrahi öyküsü, etik, cerrahi eğitim, adli tıp alanlarında çeşitli makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmaktır.

Bültenin hedef okuyucusu öncelikle üroloji – alt branş uzman ve tıpta uzmanlık öğrencileri (yan dal öğrencileri) olmakla birlikte, sağlık bilimlerinin diğer branşlarındaki ve genel tıp uzmanlarından üroloji ile ilgilenen hekimlerdir. Ayrıca ürolojinin ilişkili olduğu tıp dışı bilimlerden uzman ve öğrenciler de Endoüroloji Bülteni’ nin doğal paydaşlarıdır.

Kapsam

Endoüroloji Bülteni’nde, yüksek bilimsel kalitede araştırma makaleleri, nadir karşılaşılan olgu sunumları, editöre mektup, konusunda uzman kişilerce hazırlanmış güncel literatür hakkındaki derlemeler, cerrahi teknikleri içeren video yazılar ve Endoüroloji alanında dünyaca bilinirliği olan kişiler tarafından hazırlanan güncel ve gelecekteki pratiğe yönelik yorumlar yayınlanır.

Endoüroloji Bülteni, üroloji ve ürolojiyi ilgilendiren konularda orijinal makaleleri, olgu sunumlarını ve derlemeleri yayın için kabul eden hakemli bir dergidir.

Endoüroloji Bülteni, Endoüroloji Derneği’nin yayın organıdır. Dergi yılda 3 sayı olarak, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanır.

Endoüroloji Bülteni; bağımsız, tarafsız ve çift-kör değerlendirme ilkelerine sahip uluslararası, bilimsel, açık erişim, çevrimiçi bir dergidir.

Endoüroloji Bülteni’ nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye yazı göndermek, bunların işlenmesi ve yayınlanması ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Yayınlanan tüm içeriğe https://endourolojibulteni.com/category/arsiv/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

Dergiye gönderilecek tüm yazılar, Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/journal/3154/submission/step/manuscript/new) çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sunulmalıdır.

Dergi kuralları, teknik bilgiler ve gerekli formlar da aynı sayfada bulunabilir. (https://endourolojibulteni.com/yazarlara-bilgi/)

Derginin editöryal ve yayın süreçleri, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME), Yayın Etiği Komitesi (COPE) ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) kurallarına uygun olarak şekillenmektedir.

Dergi, İnsan gönüllüler üzerinde yapılan tıbbi araştırmalarda Etik İlkeler konusunda Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi’ ne uygun olarak yayın yapmaktadır.

Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine uygundur (doaj.org/bestpractice).

Endoüroloji Bülteni, yazarlara; yayınlanan içeriğin telif haklarını kısıtlama olmaksızın tutmasına izin verir. Dergi dijital ortamda online yayınlanmaktadır.

Dergide yayınlanan yazılarda yer alan ifadeler veya görüşler Endoüroloji Derneği, editörler, yayın kurulu ve / veya yayıncının görüşlerini değil, yazarın görüşlerini yansıtır. Editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Dergiye yazı göndermek, bunların işlenmesi ve yayınlanması ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.