July 14, 2024
e-ISSN 2148-0532

Yayın Etiği

Derginin yayın ve editöryal süreçleri Uluslararası Tıp Dergileri Editörler Kurulu ICMJE’ nin (http://www.icmje.org/recommendations/ ) yönergesine göre yürütülmektedir.

Derginin Yayın Kurulu Üyeleri, ‘Bilim Editörleri Konseyi‘nin ( https://cse.memberclicks.net/2-1-editor-roles-and-responsibilities ) ‘ Editör Politikası’nı ve Dünya Tıbbi Editörler Derneği Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından sağlanan yönergeleri izlemeyi kabul eder. ( https://publicationethics.org/resources/flowcharts/general-approach-publication-ethics-editorial-office )

Bir yazının yayın için kabul edilmesinde en önemli kriterler özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve alıntı potansiyelinin varlığıdır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar organizasyonun adı, yeri ve tarihi belirtilmek şartı ile kabul edilebilir.

Deneysel, klinik, ilaç çalışmalarının ve bazı vaka raporlarının araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası sözleşmelere uygun olarak onaylanması gereklidir.

Endoüroloji Bülteni, İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler konusunda; Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi’ ne katılır.

(https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ ).

Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda, izin ile ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve numarası) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk / son sayfasında yer almalıdır. Gönderilen makalelerdeki sorunların çözümünde Dünya Tıbbi Editörler Derneği Yayın Etiği Komitesi’ nin  (COPE) tavsiyeleri takip edilecektir. Lütfen inceleyiniz; https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20English%20flowcharts_9Nov2016.pdf