June 15, 2024
e-ISSN 2148-0532

İntihal

Tanım:

Bir yazar başka birinin çalışmasını kendi eseri olarak sunmaya çalıştığında buna intihal denir. Buna ek olarak, bir yazar referansı düzgün bir şekilde belirtmeden daha önce yayınlanmış olan eserinin önemli bir bölümünü yeni bir eserde kullandığında buna yinelenen yayın denir; bazen kendine intihal denir. Bu, aynı makalenin başka bir dergide yayınlanmasından veri segmentasyonu olan ‘salam dilimlemeye’ kadar bir önceki makaleye çok az yeni veri eklemeye kadar değişebilir.

Politika:

Endoüroloji Bülteni, intihal taraması için iThenticiate programını kullanır. Yayınlanacak makalelerin% 20’den az benzerliğe sahip olması gerekmektedir. Şüpheli intihal bir makalede ya (gözden geçirenler ya da yayın ekibi tarafından) ya da (okuyucular tarafından) yayınlandıktan sonra bulunursa, dergi COPE’ nin davranış kurallarına ve akış şemalarına göre hareket edecektir (https://publicationethics.org/resources/flowcharts-new/what-do-if-you-suspect-plagiarism).