April 21, 2024
e-ISSN 2148-0532

Çıkar Çatışması

Bir yazarın (ya da yazarın kurumunun ya da işverenin) yazarın kararlarını etkileyebilecek ya da makale üzerinde çalışabilecek; finansal ya da kişisel ilişkileri varsa çıkar çatışması olabilir. Yazarlar, özellikle o sırada mevcut olan ilgili tüm mali çıkarları ve ilişkileri veya mali çatışmaları (örn. İstihdam / üyelik, hibeler veya finansman, danışmanlık, hisse senedi sahipliği, telif hakları veya dosyalanmış, alınmış veya beklemede olan patentler) tanımlamak zorundadırlar. Araştırmanın yapıldığı sırada ve yayın yoluyla gelecekteki potansiyel finansal kazancı temsil eden diğer finansal çıkarlar da tanımlanmalıdır. Fonların açıklanması, makalenin “Teşekkürler” bölümünde belirtilmelidir.

Yazar Katkı ve Yayın Hakları Devir Formu, her yazar adına ilgili yazar tarafından doldurulmalı ve yazı ile birlikte sunulmalıdır.

Dergimize gönderilen tüm yazılar intihal tespit etme programı (iThenticate) ile taranmaktadır, benzerlik oranı %20’i geçmemelidir.

Endoüroloji Bülteni Yayın Kurulu, Benzerlik Kontrolündeki diğer makalelerle yüksek benzerlik indeksine sahip bir makaleyi derhal reddedecektir. Endoüroloji Bülteni’ne gönderilen makalede hatalı uygulamalar tespit edildiğinde, Endoüroloji Bülteni, her türlü suistimalin giderilmesi için Yayın Etiği Komitesi (COPE) (http://publicationethics.org/resources/flowcharts) tarafından hazırlanan akış şemasını takip edecektir. avra

Derginin Yayın Kurulu, Yayın Etiği Komitesi (COPE) yönergeleri kapsamındaki tüm itiraz ve şikayet davalarını ele alır. Bu gibi durumlarda yazarlar, itirazları ve şikayetleri ile ilgili olarak yayın ofisi ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen davaları çözmek için bir ombudsman görevlendirilebilir. Baş Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecinde nihai yetkilidir.

Endoüroloji Bülteni’nin yayın kurulu, gerektiğinde düzeltmeleri, açıklamaları ve geri çekmeleri yayınlamaya her zaman isteklidir.

Yazarların Sorumlulukları

Endoüroloji Bülteni’ne makale gönderirken, yazarlar makalelerinin telif hakkını dergiye devretmeyi kabul ederler. Yayınlanmak üzere reddedilirse, makalenin telif hakkı yazarlarına geri verilir.

Endoüroloji Bülteni’ne gönderilen her makale sorumlu yazar tarafından imzalanmış Yazar Katkı Ve Yayın Hakları Devir Formu ile birlikte gönderilmelidir.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formattaki diğer materyaller dahil olmak üzere daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Endoüroloji Bülteni’nde yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.

Sorumlu yazar, yazının doğrudan sorumluluğunu kabul eden kişileri belirlemelidir. Bu bireyler yazarlık kriterlerini tam olarak karşılamalı ve yazarlık formunu doldurmalıdır. İlgili yazar, tercih edilen alıntıyı açıkça belirtmeli ve tüm bireysel yazarları tanımlamalıdır.

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılmamaktadır.

Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.

Gönderilen yazılar herhangi bir kongrede takdim edilmiş ise bu durum gönderilen makalede dipnot olarak bildirilmelidir.

  • Üzerinde deneysel çalışma yapılan gönüllü kişilere ve hastalara uygulanan prosedürler ve sonuçları anlatıldıktan sonra onaylarının alındığını ifade eden bir açıklama yazının içinde bulunmalıdır.
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılan uygulamalar ve alınan tedbirler açık olarak belirtilmelidir.
  • Hasta onamı, etik kurulun adı, etik kurul toplantı tarihi ve onay numarası ile ilgili bilgiler makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde de belirtilmelidir.
  • Hastaların gizliliğini korumak, yazarların sorumluluğundadır. Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hasta ve/veya yasal temsilcileri tarafından imzalanan onayların alınması ve yazılı onay alındığının metin içerisinde belirtilmesi gereklidir.