June 1, 2023
e-ISSN 2148-0532

Editör Kurulu

Editör
Prof.Dr. Ramazan Gökhan ATIŞ / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Şenol ADANUR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

Editör Yardımcısı
Prof.Dr.Tevfik AKTOZ / Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Mert Ali KARADAĞ / Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Hüseyin Cihan DEMIREL / İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Medical Park Florya Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

İstatistik Editörü
Doç.Dr. Aytaç AKÇAY / Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik (Veteriner) Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dil Editörü
Dr.Öğr. Üyesi Meftun ÇULPAN / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Redaktör
Doç.Dr. Mehmet Çağlar ÇAKICI / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Görev Tanımları

Editör Kurulunun Görev Tanımları:

 • Gönderilen makaleleri incelemek.
 • Dergi politikası ve kapsamı hakkında tavsiye vermek.
 • Özel sayılar, inceleme yazıları vb. için konular belirlemek.
 • Yeni yazarları ve yazıları çekmek.
 • Editör (ler) e intihal iddiaları ve hakemlerin bir karar üzerinde anlaşamadığı konularda karar vermede yardımcı olmak.

Baş Editörün Görev Tanımları:

 • Baş editörler derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir.
 • Yayınlanmak üzere hangi makalelerin düzenleneceğine karar vermek.
 • Makaleleri gözden geçirmek, düzenlemek, metni geliştirmek için yorumlar sunmak ve başlıklar önermek.
 • Derginin bilimsel içeriği belirlemek ve kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.

Editörün Görev Tanımları:

 • Makalelerin değerlendirilme işlemlerini belirleyeceği hakemlere yaptırmak.
 • Makalelerin taslaklarının düzenini görünümünü ve içeriğini denetlemek.
 • Bazıları reddedilebilen veya gözden geçirilmek üzere yazara iade edilebilecek makalelerin düzenlenmesi ve yeniden yazılması için önerilerde bulunmak.
 • Basılmadan önce son kontrollerin ve düzenlemelerin yapıldığını kontrol etmek.

Hakemlerin Görev Tanımları:

 • Makaleleri; yeterli örneklem büyüklüğü, bilimsel içerik, istatiksel analiz, yöntemlerin netliği, sonuçların makul olması, literatüre referansların yeterli olması, yazarların çıkar çatışmalarını ve finansman kaynaklarını açıkça belirttiğinin kontrolünü yapmak, alıntı yapılmamış beyanları denetlemek/düzeltme istemek vb. konularda makaleyi değerlendiren konusunda uzman kişidir.