June 15, 2024
e-ISSN 2148-0532

Editör Kurulu

Editör
Prof.Dr. Ramazan Gökhan ATIŞ / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-mail: gokhanatis@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9065-6104

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Şenol ADANUR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
E-mail: s.adanur61@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0859-1741

Editör Yardımcısı
Prof.Dr.Tevfik AKTOZ / Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
E-mail: taktoz01@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-1758-9996

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Mert Ali KARADAĞ / Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
E-mail: karadagmert@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-2454-8850

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Hüseyin Cihan DEMIREL / İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Medical Park Florya Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
E-mail: drhcdemirel@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7378-5599

İstatistik Editörleri
Doç.Dr. Aytaç AKÇAY / Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik (Veteriner) Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-mail: aytacakcay@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6263-5181

Doç. Dr. Mithat EKŞİ / İstanbul S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Bakırköy / İstanbul, Türkiye
E-mail: mithat_eksi@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1490-3756

Dil Editörü
Dr.Öğr. Üyesi Meftun ÇULPAN / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-mail: mculpan@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8573-1192

Redaktör
Doç.Dr. Mehmet Çağlar ÇAKICI / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
E-mail: mcaglarcakici@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0176-5887

Görev Tanımları

Editör Kurulunun Görev Tanımları:

 • Gönderilen makaleleri incelemek.
 • Dergi politikası ve kapsamı hakkında tavsiye vermek.
 • Özel sayılar, inceleme yazıları vb. için konular belirlemek.
 • Yeni yazarları ve yazıları çekmek.
 • Editör (ler) e intihal iddiaları ve hakemlerin bir karar üzerinde anlaşamadığı konularda karar vermede yardımcı olmak.

Editörün Görev Tanımları:

 • Derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir.
 • Yayınlanmak üzere hangi makalelerin düzenleneceğine karar vermek.
 • Makaleleri gözden geçirmek, düzenlemek, metni geliştirmek için yorumlar sunmak ve başlıklar önermek.
 • Derginin bilimsel içeriği belirlemek ve kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.
 • Makalelerin değerlendirilme işlemlerini belirleyeceği hakemlere yaptırmak.
 • Makalelerin taslaklarının düzenini görünümünü ve içeriğini denetlemek.
 • Bazıları reddedilebilen veya gözden geçirilmek üzere yazara iade edilebilecek makalelerin düzenlenmesi ve yeniden yazılması için önerilerde bulunmak.
 • Basılmadan önce son kontrollerin ve düzenlemelerin yapıldığını kontrol etmek.

Yardımcı Editörün Görev Tanımları:

 • En yüksek etik ve yeterlilik standartlarını korumak.
 • Her sayı için makalelerin bilimsel yazım ve mizanpaj kurallarına göre düzenlenmesini denetlemek.
 • Dergi için yeni Editörler ve Yayın Danışma Kurulu üyeleri belirlemek ve işe almak için Baş Editörlerle işbirliği yapmak.
 • Editoryal kararları makul bir hızla almak ve bunları açık ve yapıcı bir şekilde iletmek
 • Yerleşik en iyi uygulamaları kullanarak, dergi ve rakip istatistiklerini izlemek, iç ve dış raporlama için veri raporları ve taslak izleme raporları hazırlamak.
 • Dergiyi konferans ve toplantılarda tanıtmak.
 • Gerçek veya algılanan çıkar çatışması durumlarından kaçınmak.
 • Derginin içerik kalitesini artıracak değişiklikler önermek.
 • İnceleme raporlarının sistematik olarak değerlendirilmesi, makalenin kabulü veya reddi konusunda hayati kararları vermek.
 • Yazarların hakemin endişelerini karşılayıp karşılamadığına karar vermek ve onaydan önce makalenin son düzenlemesini sağlamak.

Hakemlerin Görev Tanımları:

 • Gerekli olmadıkça ve editörün onayı alınmadıkça, incelenen materyal hakkında inceleme süreci dışında hiç kimseye açıklama yapılmamalı veya tartışılmamalıdır.
 • Hakemlerin yorumları, incelenen materyalin olumlu yönlerini kabul etmeli, olumsuz yönlerini yapıcı bir şekilde tanımlamalı ve iyileştirmeler önermelidir.
 • Hakemler, güçlü yönleri belirlemek ve yazarın zayıf yönlerini ele almasına yardımcı olacak yapıcı yorumlar sağlamaktan sorumludur.
 • Makalenin konusuyla ilgili uzmanlıklarının sınırlı olduğunu fark eden hakemler, editörü yetkinlik düzeylerinden haberdar etme sorumluluğuna sahiptir. Hakemlerin bir makalenin içeriğinin her alanında uzman olmaları gerekmez, ancak yetkili bir değerlendirme yapabilmek için yeterli uzmanlığa sahip olmaları halinde bir makaleyi incelemeyi kabul etmelidirler. Gerekli uzmanlığa sahip olmayan bir hakem, önemli kusurları olan bir başvurunun kabul edilmesini veya değerli bir makalenin reddedilmesini önerme riskini taşır. Hakem bu gibi durumlarda değerlendirme yapmayı reddetmelidir.
 • Hakemlerin yorumları ve vardıkları sonuçlar, kişisel veya mesleki önyargılardan uzak, gerçeklerin objektif ve tarafsız bir değerlendirmesine dayanmalıdır. Tüm hakem yorumları yalnızca makalenin bilimsel değeri, özgünlüğü ve kalitesi ile derginin kapsamı ve misyonuyla ilgisi temelinde yapılmalıdır. Önemli bir çıkar çatışmasından endişe duyan potansiyel hakemler, inceleme talebini reddetmeli ve/veya endişelerini Editör ile görüşmelidir.
 • Hakemlerin tarafsız bir değerlendirme yapmalarını engelleyebilecek herhangi bir çıkarları varsa, hakemlik rolünü reddetmeli veya çıkar çatışmasını editöre açıklamalı ve bunun en iyi nasıl yönetilebileceğini sormalıdırlar.
 • Hakemler derhal harekete geçmekten, bir incelemeyi tamamlamak için talimatları takip etmekten ve zamanında teslim etmekten sorumludur. Bu yapılmadığı takdirde inceleme süreci zarar görür. İncelemenin talep edilen süre içinde tamamlanmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmelidir. İncelemenin son teslim tarihine uymak mümkün değilse, gözden geçiren derhal incelemeyi reddetmeli veya son teslim tarihine uymak için bir düzenleme yapılıp yapılamayacağını sormalıdır.