May 28, 2024
e-ISSN 2148-0532

Dergi Hakkında

Endoüroloji Bülteni, Endoüroloji Derneği’nin yayın organıdır. Dergi dört ayda bir 3 sayı olarak, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanır. 

Endoüroloji Bülteni; bağımsız, tarafsız ve çift-kör değerlendirme ilkelerine sahip uluslararası, bilimsel, açık erişim, çevrimiçi bir dergidir. 

Endoüroloji Bülteni, içinde endoüroloji ve endoürolojik ortaklık olan tüm diğer alt dal konularında orijinal makaleleri, olgu sunumlarını ve derlemeleri yayın için kabul eden hakemli bir dergidir. 

Endoüroloji Bülteni’nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayın ve değerlendirme süreci için bir ücret alınmaz ve telif hakkı için ücret ödenmez.

Endoüroloji Bülteni açık erişim yayın politikasını benimsemektedir.

Dergi Başlığı:Endoüroloji Bülteni / Endourology Bulletin
Dergi Kısa Adı:Endoürol Bül / Endourol Bull
Yayınlanma Tarihi:2008-2017 Basılı / 2020 itibarı ile online
Yayınlanma Sıklığı:Yılda 3 Sayı ( Ocak, Mayıs, Eylül)
Yayımcı:Pera Yayıncılık Hizmetleri
Yayınlanma Dili:Türkçe / İngilizce
eISSN:2148-0532
DOI Prefix:10.54233
Konu Terimleri:Üroloji & Nefroloji Onkoloji
Açık Erişim:Lisans; CC-BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr)
Web:https://www.endourolojibulteni.com
İndeks / Entegrasyon:TR Dizin (ULAKBIM), Google Scholar / Index Copernicus, EuroPub, Scilit, Asos Indeks, Türkiye Atıf Dizini / ORCID / Crossref